Imię Very

Od autorki To opowiadanie jest mi szczególnie bliskie. Góra, o której piszę, Cerro de Espiritu Santo, jest moją sąsiadką i codziennie widzę ją z ogrodu. Można wspiąć się na sam jej szczyt i po drodze zobaczyć ruiny miasta, które ponad pięć wieków temu znajdowało się na jej zboczach. Tam naprawdę czuje się atmosferę przeszłości. Podobnie,Continue reading “Imię Very”

The name of Vera

From the author This story is especially close to me. The mountain I am writing about, Cerro de Espiritu Santo, is just my neighbour and I see it every day from my garden. You can climb to the top and on your way you notice the ruins of the town that more than five centuriesContinue reading “The name of Vera”